Privacyverklaring

Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tang Soo Do Mudjeok e Yong
De Panneboeter 25
3343PG Hendrik-Ido-Ambacht
www.mudjeokeyong.nl
mudjeokeyong.tsd@gmail.com
+31 78 6818347

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventueel bankgegevens

Je persoonsgegevens staan veilig binnen onze eigen omgeving en zullen nooit zonder toestemming worden verspreid of gebruikt voor commerciële doeleinden.  Bekijk het Privacy Statement op de website van ClubCollect voor een exacte beschrijving van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de persoonsgegevens geheel in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679.13-14).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om de persoon in te schijven als lid van onze vereniging
 • Afhandeling van het lidmaatschap
 • In geval van nood het telefoonnummer en/of adres van het lid of die van zijn/haar ouders
 • De enige reden dat de naam, leeftijd, lengte, gewicht en graduatie van het lid worden gevraagd is als je jezelf/je kind opgeeft voor deelname aan een toernooi
 • De naam, geboortedatum en woonplaats worden vermeld op behaalde diploma’s die enkel aan de betreffende persoon verstrekt worden
 • Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong zal de door u verleende gegevens nooit ongevraagd doorgeven aan derden. De enige reden dat de naam, leeftijd, lengte, gewicht en graduatie wel worden doorgegeven is als u zichzelf/uw kind opgeeft voor een wedstrijd van een externe school.

Tijdens lessen, examens en wedstrijden worden er wel eens (groeps)foto’s gemaakt. Deze worden zo nu en dan op social media (Facebook/Instagram), in de krant of op de website van Mudjeok e Yong geplaatst. Wij vragen via het formulier voor lidmaatschap hier wel of geen goedkeuring voor te geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong zal de door jou verleende gegevens nooit ongevraagd doorgeven aan derden. De enige reden dat de naam, leeftijd, lengte, gewicht en graduatie van het lid worden doorgegeven is als je jezelf/je kind opgeeft voor een toernooi van een externe school.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tang Soo Do Mudjeok e Yong gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mudjeokeyong.tsd@gmail.com.

Tang Soo Do vereniging Mudjeok e Yong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mudjeokeyong.tsd@gmail.com.